Advokat Shinto, SH, MH & Keluarga.

0
162

* Kapiyarsa Kidung Ing Wayah Ratri *
Titi Wancinipun Ngaturaken “Sugeng Riyadi FitriΒ  1444H “

Mboten Katalumpen, Mbok Bilih Wonten Sekelimah Atur Kawula Kang Mijil Ing Lathi, Lampah Kawula Ingkang Ndadosaken Cidraning Manah, Saha Manah Ingkang Tansah Kebak Ing Cubriya…

Kanthi Ikhlasing Kholbu Lahir Tumekasing Bathos… Nyuwun Agunging Sih Samudra Pangeksami.

Mugi Gusti Allah Paring Lebur Dosa Kalepatan Kita Ing Dinten Riyadi Punika.

Katur Sumrambah Dhumateng Keluarga, Sanak Kadang. Mugi Tansah Linuber Ing Kasarasan, Karahayon, Kawilujengan, Dumuginipun Ramadhan Angajeng…

Kaaturaken Sesarengan Agunging Pakurmatan. Matur nuwun.

*Advokat Shinto, SH, MH & Keluarga * πŸ€πŸ™πŸ™πŸ™

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here